Blockchain i logistyka. Broszura dla DAC

Marzec 2019. Zaprojektowałem, złożyłem i przygotowałem do druku oraz dystrybucji elektronicznej szesnastostronicową broszurę poświęconą blockchainowi, logistyce i inteligentnym kontraktom. Klientem była trójmiejska firma DAC, specjalizująca się we wdrażaniu najnowszych technologii na styku biznesu i nauki. Projekt graficzny broszury powstał w oparciu o identyfikację wizualną firmy, której wskazania zaadoptowałem i rozwinąłem na potrzeby autorskiego, dynamicznego layoutu.

Na potrzeby publikacji przygotowałem też kilka minimalistycznych infografik.

Wydawnictwo w języku angielskim. Całość znajdziesz tutaj.

Infografika w formie osi czasu oraz strona wprowadzenia.
Podstawowy layout rozkładówki. Maska kształtu fotografii nawiązuje do sygnetu DAC.
Treść złożona z fotografii, tekstu oraz infografik.
Rozłożona okładka stanowiąca spójną kompozycję.