Nowe logo portalu SponsoringSport.pl

Logo dla SponsoringSport.pl

W lutym i marcu 2018 roku opracowałem nowe logo dla portalu SponsoringSport.pl. Platforma ta kojarzy sportowców i ludzi biznesu – widzi się w roli narzędzia ułatwiającego jednej i drugiej stronie nawiązanie kontaktu, rozwój i ekspansję. Poprzednie logo serwisu posługiwało się sygnetem złożonym z monety oraz piłki nożnej dla wyrażenia tej współzależności. Klient nie życzył sobie rewolucji; zależało mu raczej na odświeżeniu tego znaku, nadaniu mu nowego kształtu i poprawieniu typografii. Istotne było też nadanie znakowi bardziej uniwersalnego charakteru, niekojarzącego się zbyt silnie z piłką nożną. Na tym też skoncentrowałem swoje wysiłki, tworząc znak prostszy, bardziej harmonijny i zbalansowany.

Poniżej stare logo portalu (lewa strona) oraz nowy znak (prawa strona).

Lifting logo