Projekt i łamanie tomiku poezji Krystyny Miłobędzkiej

Projekt i łamanie tomiku poezji Krystyny Miłobędzkiej