Projektowanie do druku

Od 2009 roku zajmowałem się projektowaniem graficznym i przygotowaniem do druku dla firm, organizacji pozarządowych, instytucji kultury. Tworzyłem ulotki, broszury, plakaty, oferty i katalogi. Składałem gazety, magazyny lub książki. Projektowałem reklamy wielkoformatowe. Potrafię również wykonywać prace związane z masową produkcją zindywidualizowanych wydruków, np. przygotować kilkadziesiąt tysięcy biletów z różnymi kodami kreskowymi na imprezy masowe.

Pracowałem z tekstami zapisanymi alfabetem łacińskim, a także cyrylicą, alfabetem koreańskim, hebrajskim czy arabskim.

Obecnie projektowanie graficzne i desktop publishing stanowią marginalną część mojej aktywności zawodowej.